A nagyváradi Collegium Varadinum partnerségi megállapodást írt alá, az 1895-ben alapított budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem keretében működő Eötvös József Collegiummal. Az egyezményt a Collegium Varadinum részéről Tőtős Áron, elnök, míg az Eötvös Collegium képviseletében Dr. Horváth László, az ELTE Eötvös József Collegium igazgatója Nagyváradon írta alá.

A két szakkollégium között létrejött stratégiai megállapodás célja, hogy erősítse a két intézmény közötti tudományos és szakmai kapcsolatokat, hozzájáruljon a szakkollégisták szakmai és tudományos előmeneteléhez. A partnerségi megállapodás számos területet lefed. Ezek közül a legfontosabb, hogy megegyezés született közös tudományos konferenciák, viták, kerekasztal-beszélgetések és egyéb fórumok szervezéséről, ehhez kapcsolódóan pedig fontos szerep jut a jövőben a könyvkiadásnak, illetve egy belső cserediákprogram kidolgozása is felvetődött, melynek keretében nagyváradi szakkollégisták Budapesten tölthetnek el hosszabb-rövidebb időszakot, illetve ELTE-s hallgatók is lehetőséget kapnak arra, hogy közelebbről megismerkedjenek Nagyváraddal, a Collegium Varadinum tevékenységével, illetve az itt zajló tudományos, társadalmi és kulturális élettel. Végül de nem utolsó sorban a szerződő felek abban is megállapodtak, hogy lehetőség szerint tanulmányutak során épületükben helyet biztosítanak egymás szakkollégistái számára.

Dr. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója kiemelte: „A kárpát-medencei magyar tehetséggondozás ügyének szolgálata a Collegium számára 1895 óta nem választott hivatás, hanem kötelesség. Korábbi tevékenységeinket az elmúlt évtizedben megsokszoroztuk és rendre olyan lehetőségeket keresünk, amelyekkel kapcsolatainkat a határon túli magyar intézményekkel megteremthetjük, megerősíthetjük és tartalommal tölthetjük meg. Megtisztelő a Collegium számára, hogy a Collegium Varadinum közössége intézményünket tekinti történelmi mintának és nyitott arra, hogy tapasztalatainkat adathassuk. Örömmel fogunk együttműködni a fiatal, nagy reményű szakkollégium tagjaival.

Tőtős Áron, a Collegium Varadinum elnöke elmondta: „Jelen megállapodás több szempontból is rendkívüli horderejű a szakkollégiumunk számára. Nemcsak azért, mert általa olyan lehetőségekhez jutatthatjuk szakkollégistáinkat, amelyek révén az egyetemisták úgy szakmai, mint kapcsolati hálójukat bővíthetik, hanem azért is mert, ezáltal jelentős lépést tettünk a szakkollégiumunk, intézményesüléséhez vezető hosszú úton. De szimbolikus jelentősége is van annak, hogy az első hivatalos partnerségi megállapodásunkat, a legrégebb óta működő magyar szakkollégiummal, az Eötvös Collegiummal kötöttük meg. Ezáltal hivatalosan is bekapcsolódtunk a magyar szakkollégiumok nagy családjába. Az így kialakított kapcsolatokat pedig arra kívánjuk felhasználni, hogy itthon, Nagyváradon segítsük és támogassuk a tehetséges magyar diákokat.”