Felvételt hirdet a Collegium Varadinum Nagyváradon és ennek szeretnénk egy picit a végére járni, ezért is kerestük meg a szakkollégium elnökét, Tőtős Áront.

– Miért is, és hogyan is jött létre ez a kollégium, itt Nagyváradon? Én – bevallom őszintén- nagyváradi vagyok, de még nem hallottam róla, ezért kicsit ismertessük meg ezt az olvasókkal is.  

– A Collegium Varadinum szakkollégiumot 2018-ban a nagyváradi felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok számára hoztuk létre, hogy egy olyan intézményi hálózatot teremthessünk meg, amelynek keretén belül lehetőségük van arra, hogy fejlesszék magukat, hogy tanuljanak. Ha úgy tetszik, leegyszerűsítve, azt szoktuk mondani, hogy egy támoszlopa, támpillérre kívánunk lenni a létező felsőoktatási intézményeknek, egy tehetséggondozó intézmény, amelynek az egyetemista programja az, amelyik jelenleg is működik és a második tanévünket zárva elmondhatjuk magunkról, hogy egy fiatal, új lendületben és fejlődésben levő intézmény vagyunk.

– Mi az, amit kínálnak a fiataloknak?

– A tevékenységi körünk alapvetően három pilléren nyugszik. Egyrészt nagyon fontos számunkra a szakmaiság, hogy azokon a területeken, amelyeket az egyetemi hallgatók választottak maguknak jövőbeli pályaként, azon az úton megerősíthessük őket. Ehhez mentorprogramokat kínálunk, szakmai előadásokon vehetnek részt. A második pillére, vagy oszlopa, ha úgy tetszik, a szakkollégiumunknak az a készség és kompetenciafejlesztés, hiszen a szaktudás mellet ma elengedhetetlen, és nagyon fontos, hogy olyan készségekkel is felruházzuk ezeket a fiatalokat, amelyek révén megtudják majd állni a helyüket a munkaerőpiacon, de amelyek segítenek a társaskapcsolatok kialakításában, és amit akár a magánéletben, a családban is tudnak hasznosítani. A harmadik pillérünk pedig a közösségszervezés. Mi ezt egymásközt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy egy értékközösséget hozunk létre, illetve szeretnénk létrehozni és ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy ezek a fiatalok, akik nálunk képzik magukat, illetve laknak, azok egy értékközösség tagjaivá váljanak, amelyre támaszkodhatnak, nem csak most, hanem akkor is, amikor már az egyetemet befejezték és az élet különböző területein elhelyezkedve, adott esetben majd erre a hálózatra tudnak támaszkodni.

– Említette, hogy már néhány év mögöttük van. Mik a visszajelzések? Mit mondanak azok a fiatalok, akik ott laktak, akik már belekóstoltak a szakkollégium életébe?

– Alapvetően a szakkollégiumnak az egyik sajátossága, hogy ez nem csak képzést, nemcsak tehetséggondozást jelent, hanem lakhatással is párosul, ami azt jelenti, hogy Nagyvárad központjában közel 50 egyetemista számára biztosítunk modern körülmények között lakhatást is, és valóban pozitívak a visszajelzések, úgy a bentlakó, mint a kinnlakó szakkollégisták részéről. Mindannyiuktól olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy a szakkollégium által lehetőségük volt fejlődni úgy szakmailag, mint emberileg is, és hogy egy olyan hozzáadott értéket tudtunk teremteni ezáltal, amely által ők is úgy érzik, hogy valóban előre tudnak lépni és nagyon fontos, hogy piacképes, hasznosítható, – ha úgy tetszik, – azonnal hasznosítható tudást szereznek meg a szakkollégistáink.

– Ez mindenképpen nagyon jó, hiszen tudjuk, hogy sokszor elméleti szinten marad a tudás, és azért milyen jó, ha ezt sikerül úgy lebontani, hogy máris aprópénzre lehet váltani és máris lehet ezzel kezdeni valamit. Következzen akkor néhány fontos tudnivaló: hogyan lehet jelentkezni, illetve hol lehet jelentkezni?

– Most az idei évben, 2023. június 12-től július 21-ig lehet jelentkezni az egyetemista programunkba. Elérhetőek vagyunk weboldalunkon, de ott vagyunk a Facebookon is és az Instragramon is, de e-mailen keresztül is meglehet bennünket keresni, vagy akár Messenger üzenetben. Tehát gyakorlatilag az összes olyan kommunikációs felületen, amely 21. században rendelkezésünkre áll, azokon elérhetőek vagyunk. Gyakorlatilag a felvételink az egy kétlépcsős felvételit jelent. Elsőkörben egy önéletrajzot és egy motivációs levelet kell elküldeniük az egyetemistáknak, illetve ehhez lehet csatolni – nem kötelező, de adott esetben jó, hogyha van – egy ajánlást is. A második körben pedig a beküldött dokumentumok kiértékelése után, egy interjún is részt fognak venni a hallgatók. Mivel Erdély teljes területéről jelentkeznek és vesznek részt a programunkban az egyetemista hallgatók, rugalmasak vagyunk és adott esetben az interjút akár online is letudjuk bonyolítani és nem várjuk el senkitől, hogy egy interjú erejéig valaki felutazzon Nagyváradra. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy elbeszélgessünk ezekkel a fiatalokkal, hogy lássuk, hogy ki honnan jön, kit mi érdekel, mi az, amiben tudunk segíteni. Talán az egyik legnagyobb értéke a szakkollégiumunknak, hogy valóban egyéni vagy akár kiscsoportos foglalkozásokban oda tudunk figyelni az egyénekre, míg az eltömegesedett közoktatásban erre nem mindig van lehetőség.

– Esetleg arról beszélhetünk-e, hogy milyen anyagi vonzata van annak, hogy valaki oda beköltözhessen?

– Az alapállásunk és az én személyes véleményem is az, amit a törvény is magába foglal, az az, hogy oktatásnak ingyenesnek kell lennie. Ennek megfelelően a tehetséggondozó- és támogató programunk az térítésmentes, tehát az semmilyen költséggel nem jár. Nyilván részt kell venni a programokon, aktívan ott kell lenni, de ezen túlmenően nem jár költséggel. Az egyetlen, amely viszont egyfajta költséget jelent az a lakhatás, ugyanis bentlakásunknak van egy havi díja, amellyel tudjuk a rezsiköltséget biztosítani, ez jelenleg egy 390 lej/hó költséget jelent.

– Így a végére azt hiszem, hogy egy személyes, saját hangvételű meghívás az mindennél többet ér, úgyhogy akkor most van lehetőség egy személyes meghívásra a fiatalok számára.

– Én azt tudom mindenkinek javasolni és mondani, hogyha nemcsak az egyetem padjaiban, könyvtárában szeretné valaki eltölteni az idejét, hanem egy olyan közösségnek a tagjává szeretne válni, amely odafigyel, támogatja és segíti az ő boldogulását, amely adott esetben ösztöndíjjal jár, lakhatást is biztosít a város központjában és mindezt egy családias, barátságos légkörben, akkor mindenképp azt javaslom, hogy jelentkezzen a Collegium Varadinum tehetséggondozó programjába és kollégiumi bentlakásába.

Vidican-Lokodi Tunde

(A Mária Rádióban elhangzott rádióinterjú átirata)