Tőtős Áron, történész, a nagyváradi Körösvidéki Múzeum munkatársa, az ELTE Társadalom- és gazdaságtörténeti doktori program doktorjelöltje. Szakmai tapasztalatait előbb, mint tanár (2012–2013) később, mint a debreceni Déri Múzeum (2013–2014) és az MTA Kisebbségkutató Intézetének fiatal kutatója (2015–2016) kamatoztatta. Önálló kutatói tevékenységet az Új Nemzeti Kiválóság Program (2016–2018) és a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (2018–2019), illetve az MTA Lendület Családtörténeti Kutatócsoport (2020) keretében fejtett ki. Kutatási területe a 19. századi magyar társadalom- és várostörténet. Első önálló könyve Kémer öröksége. Társadalom, kultúra és gazdaság a szilágysági nagyközségben címmel 2020-ban látott napvilágot. Három tanulmánykötet szerkesztője. Szakfolyóiratban és tanulmánykötetben 20 tanulmánya és 5 recenziója jelent meg. Az Erdélyi Krónika (www.erdelyikronika.ro) történelmi portál, egyik alapító szerkesztője, a Debreceni Új Nézőpont online történelmi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Aktív közösségi munkát fejt ki. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan a Nagyváradi Magyar Diákszövetség (NMD) aktív tagja és alelnöke (2009-2012). Ezt követően a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetségének Bihar megyei elnöke (2016-2018), később az országos szervezet elnökségi tagja (2019-). 2017-től a Magyar Ifjúsági Értekezlet oktatásért és kutatásért felelős alelnöke, 2019-től elnökhelyettese. Nős, három gyermek édesapja.

E-mail cím: totos.aron@gmail.com