Nagy Emőke, jelenleg Budapesten élő, de nagyváradi születésű tréner, coach, mediátor. A kolozsvári néprajz-magyar szak elvégzése után a tréneri szakma vonzotta magához, tizenöt éve tart rendszeresen vállalati tréningeket. Közben azonban nem felejtette el az ifjúsági szervezetekben szerzett élményeket sem (kulturális alelnöke, majd elnöke volt a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének, valamint tanügyi referense az Országos Magyar Diákszövetségnek), így rendszeresen foglalkozik pro bono ifjúsági- és civil szervezetekkel is.

Kulcsterületei a tréningek területén: együttműködésfejlesztés, vezetőfejlesztés, visszajelzés, konfliktuskezelés, stresszmenedzsment, folyamatmenedzsment.

Az elmúlt években a tréneri szakma társszakmáiban is képezte magát, mert fontosnak tartja az élethosszig tartó tanulást, így ma már tart coachingot, team coachingot és vállal mediációs üléseket is.

A Tréneri Edzőtábor Egyesület alapító tagja és titkára, rendszeresen szervez beszélgetéseket trénerekkel, és kutatásokat a szakmát illetően. Az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának keretében az Európai etnológia programban szerzett abszolutóriumot, doktori értekezésének várható ideje 2022. Kutatási témája a lakótelepek társadalomszerkezetének és az ott élők életmódjának változása, kutatási terepe Nagyvárad.

38 éves, két gyermek édesanyja, szabadidejét olvasással és varrással tölti (bár szabad időből elég kevés van).